Darmowa dostawa !

Polityka prywatności

<div class="rte">
<div class="text_menu_txt">
<div class="text_menu_txt_sub">
<p><strong>I.Rejestracja i ochrona danych osobowych</strong></p>
<p><br /><br />1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie lub formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.</p>
<p> </p>
<p>2. Wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p>
<p> </p>
<p>3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.</p>
<p> </p>
<p>4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: allegro@german.com.pl</p>
<p> </p>
<p>5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.</p>
<p> </p>
<p>6.Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.  <br /><br />  <br /> 8. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: ALLEGRO@GERMAN.COM.PL</p>
<p> </p>
<p><br />9.Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania Sklepem w modelu SaaS (z ang. oprogramowanie jako usługa) tj. IAI s.a., dla której dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki. </p>
<p> </p>
<p><strong>II. <a href="http://www.autochemia24.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-35.html">Polityka plików cookies</a></strong></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez BTRADE.</p>
<p><strong>I. Definicje</strong></p>
<ol>
<li><strong>Administrator</strong> - oznacza firmę BTRADE MARCIN BATORSKI PODLESIE DUŻE 1 22-463 RADECZNICA NIP 7122956602 REGON: 060535160, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.</li>
<li><strong>Cookies</strong> - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.</li>
<li><strong>Cookies Własne</strong> - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.</li>
<li><strong>Cookies Zewnętrzne</strong> - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.</li>
<li><strong>Serwis</strong> - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.atochemia24.pl</li>
<li><strong>Urządzenie</strong> - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.</li>
<li><strong>Użytkownik</strong> - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.</li>
</ol>
<p> </p>
<p><strong>II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies</strong></p>
<ol>
<li>Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.</li>
<li>Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:</li>
</ol>
<ul>
<li>Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.</li>
<li>Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.</li>
</ul>
<ol>
<li>Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.</li>
</ol>
<p> </p>
<p><strong>III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies</strong></p>
<ol>
<li>Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
<ol>
<li><strong>Konfiguracji serwisu </strong></li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;</p>
<p>b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;</p>
<ol>
<li>c.  zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;</li>
<li>zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;</li>
<li>rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.</li>
</ol>
<p> </p>
<ol>
<li><strong>Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie </strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>§ utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;</li>
<li>poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;</li>
<li>optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.</li>
</ul>
<p> </p>
<ol>
<li><strong>Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych </strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;</li>
<li>§ poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.</li>
</ul>
<p> </p>
<ol>
<li>4.<strong>      </strong><strong>Zapamiętania lokalizacji użytkownika </strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.</li>
</ul>
<p> </p>
<ol>
<li><strong>Analiz i badań oraz audytu oglądalności </strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.</li>
</ul>
<p> </p>
<ol>
<li><strong>Świadczenia usług reklamowych</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;</li>
</ul>
<p> </p>
<ol>
<li>7.<strong>      </strong><strong>Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu</strong></li>
</ol>
<p><strong> </strong></p>
<ol>
<li>2.<strong>      </strong><strong>Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: </strong>
<ol>
<li>Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:</li>
<li>Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:</li>
<li>Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:</li>
<li>Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:</li>
<li>Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:</li>
<li>Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:</li>
<li>Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p> </p>
<p><strong>IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies</strong></p>
<ol>
<li>Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).</li>
<li>Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.</li>
<li>Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.</li>
</ol>
</div>
</div>
</div>

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl